Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij ALV Group, verder genoemd bij ALV, goederen aan derden in huur afstaan. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met, deze algemene voorwaarden. Download de algemene voorwaarden.